Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Nieuwbouw / Alleen nog op papier / Welstand

Welstand

Op 8 oktober 2012 hebben we eindelijk positief advies van de welstandcommissie.

Na een lange weg gegaan te zijn hebben we eindelijk een mooi stempel op ons schetsontwerp. Het is een "schuurwoning" geworden! Houten gepotdekselde gevels, donkerbruin tot zwart.

Wat er aan voorafging

In het najaar van 2011 hebben wij het eerste schetsontwerp af. Het perceel ligt in een beschermd dorpsgezicht dus we moeten een en ander voorzichtig aanpakken. We mogen en willen het nieuwe pand niet meer op dezelfde locatie bouwen. Het pand moet minimaal 3 meter naar het oosten om te voldoen aan de eis van de gemeente om 3 meter van de erfgrens van de buren afstand te houden. Prima, dat willen wij ook. Omdat we daardoor te dicht bij de weg komen besluiten we tevens het pand een aantal meters naar het zuiden te verplaatsen.

Plan één

Het eerste ontwerp is gebaseerd op de bestaande boerderij met een aantal verbeteringen. Het pand wordt gespiegeld -woonhuis naar het noorden- en we gaan wonen in de "deel". Het woonhuis wordt dan kantoor/atelier. De hoofdingang komt in de deel. Dit plan wordt afgewezen door de welstand. We kunnen natuurlijk wel de oude boerderij herbouwen maar er wordt bezwaar gemaakt op de vele details die dan niet meer kloppen. Bijvoorbeeld de interne indeling, plaats van de entree, afmetingen en typen van gevelopeningen, etc.

Plan twee

De welstand zelf neemt het initiatief met een alternatief plan. Een geheel andere aanpak. Een woonhuis met daaraan vastgekoppeld een schuurachtig gebouw waarin het kantoor en atelier. Voordeel zou zijn dat we nauwelijks beperkingen ondervinden in het plaatsen van gevelopeningen en in het materiaalgebruik. Natuurlijk wel alles volgens de regels van het welstandsbeleid. Op 17 november 2011 dienen we het nieuwe plan in. We hebben hierin geprobeerd maximaal gebruik te maken van de ons geboden vrijheden. Onder andere hoge verticaal doorlopende gevelelementen. Een en ander was losjes gebaseerd op die hier in de omgeving aanwezige aardappelschuren.

Plan drie

Op 16 december 2011 ontvangen wij positief bericht. Het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand met echter een opmerking: "De welstandsnota schrijft een gesloten gevelbeeld voor". Ok, daar gaan onze mooie hoge ramen. We gaan weer terug naar de tekentafel en passen het ontwerp aan. Doordat we zelf ook nog een en ander onder handen hebben duurt dat even.

De basis van dit plan wordt meegenomen in de komende bestemmingsplanwijziging van Eext.

"Zorgen"

Op 16 maart 2012 krijgen we bericht van de gemeente dat omwonenden zorgen hebben over het "beeld" van de te bouwen woning. Ons is tot op heden niet bekend hoe deze omwonenden toegang hebben kunnen krijgen tot de schetsontwerpen. We hebben immers in afwachting van het gewijzigde bestemmingsplan nog steeds geen vergunning ingediend. Deze "zorgen" over een niet bestaand plan gooien behoorlijk roet in het eten.

Plan vier

Op 26 maart 2012 presenteren we het -op aanwijzingen van de rayonarchitect- aangepaste plan. Dit wordt een ongemakkelijk gesprek. De rayonarchitect is vervangen door een collega die er héél andere opvattingen op nahoudt. Hoewel het plan eigenlijk op 16 december 2011 reeds "bijna" goedgekeurd was, zijn er veel aanmerkingen. Ook op punten ingebracht door zijn eigen collega. Hem daarop aangesproken resulteerde in het terugtrekken van enige inbreng van zijn zijde.

Plan vijf

In samenspraak met de gemeente zijn we vervolgens weer met een nieuw plan gekomen waar de welstand hopenlijk wel genoegen mee zou moeten nemen. Afdekkers in plaats van gevelpannen, volledig donkerhouten gevel met trasraam, klein formaat blauwgesmoorde -dus dure- dakpannen, aangepaste goothoogtes en aangepaste boeiborden. Dit plan is op 14 juni 2012 ingediend ter beoordeling.

Het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden dus we weten nu zeker waar we mogen bouwen.

Domper

Op 23 augustus 2012 wordt het plan behandeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC). Het Drents Plateau waar we tot nu toe mee te maken hebben gehad is inmiddels opgeheven. De commissie heeft geen goed woord over voor het hele plan en het wordt dan ook op een groot aantal discutabele gronden afgekeurd. Gelukkig is dit niet alleen voor ons onaanvaardbaar. Het schiet bij de gemeente, die al die tijd met ons samengewerkt heeft, ook in het verkeerde keelgat.

Plan zes

In de daarop volgende weken wordt, in nauw overleg met de gemeente en de rayonarchitect, het plan aangepast. Voornaamste wijzigingen: kleinere gevelopeningen op de verdieping, bijgebouw wordt 90 graden gedraaid, verbinding tussen bij- en hoofdgebouw wordt korter en er worden een aantal details ingevuld. Uiteindelijk wordt dit plan goedgekeurd.

Rol gemeente

We leven nu ongeveer anderhalf jaar na de brand. De gemeente is in onze ogen altijd zeer open en behulpzaam geweest. Het is duidelijk dat de welstand meer problemen heeft. De overgang van de welstand van het Drents Plateau naar Libau in Groningen heeft ook niet echt geholpen. Zelf hebben we door omstandigheden periodes van inactiviteit gehad waardoor een en ander langer heeft geduurd dan nodig zou moeten zijn. We zijn benieuwd hoe dat met de uiteindelijke bouwaanvraag gaat.

Op 8 oktober 2012 hebben we eindelijk positief advies van de welstandcommissie.